FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
6. juli 2021

Kære Medlemmer


Sommeraktivitet for børn og unge 2021 - se under WORKSHOPS

Sommerens kommende udstillinger:

Temaudstillingen  ” NATUR – naturligvis”
Åbning søndag 4. juli  kl. 14 slut torsdag 29. juli  

”Kunst i Halsnæs” Deltagere i Åbne Atelier Døre udstiller

Fællesudstillingen i Ågalleriet, Frederiksværk uge 31 og 32
for kunstnere i foreningen ”Kunst i Halsnæs”


” Kunst i Halsnæs” indtager den dejlige udstillings bygning på Krudtværksområdet i august måned på følgende dage - torsdag til søndag 5.-8. og 12.-15. åbningstid kl. 11-16

De deltagende kunstnere bor og arbejder spredt i hele Halsnæs Kommune og i Ågalleriet er derplads til at at præsentere alle kunstnere på et sted. Både malerier og skulpturelle værker vil være repræsenteret.
Her får man også mulighed for at planlægge en personlig kunstrunde – mange kunstnere og
gallerier i Halsnæs har faste åbningstider året rundt, andre må kontaktes før besøg.

Vagterne på udstillingen kan fortælle mere, der er lokale kunstnere blandt dem.

Kunst i Halsnæs – Åbne Atelier Døre  weekenden 7. og 8. aug. kl 11-17,
altså midtvejs i fællesudstillingen. Kunstnerne kan ses og relevante oplysninger findes i vort katalog ”Kunst i Halsnæs 2021”

Foreningen har eksisteret i mange år og vi håber med samlingsudstillingen, at nye relationer opstår blandt kunstnere og besøgende i mødet med kunsten.

Ågalleriet, Hans Futrups sti 3, 3310 Frederiksværk, ligger centralt i byen i det smukke Krudtværksområde ved åen.

Ud over interessante kunstudstillinger 8-10 gange om året er selve området et besøg og en gåtur værd.

Stor tak til Frederiksværk og Omegns Kunstforening, Ågalleriet for at stille lokaler og erfaring til rådighed for dette nye tiltag fra ”Kunst i Halsnæs”

Se dagspressen og www.kunstforening.dk

Vi ses i ÅGALLERIET

Hilsen bestyrelsen

Vi håber I stadig vil støtte Frederiksværk Kunstforening med indbetaling af kontingent til foreningen for 2021.

220,-kr. enkelt medlem – 325,-kr. for par. Indbetales på konto i Handelsbanken 6301 1591452

Husk at skrive jeres medlemsnr. på indbetalingen

Husk også, at jeres medlemskab er med til at støtte kunst og kultur i Halsnæs.

Vinterhilsner fra Bestyrelsen


Bestyrelsen konstituerede sig for 2020:
Formand: Annette Aare
Kasserer: Bjarne Møldrup
Sekretær: Lita Rosing-Schow
Næstformand: Susanne Rønkilde
Best.medlem: Birgit Buch-Jepsen
Best.medlem: Kim Meyer Andersen
Best.medlem: Jenny Bonne
To suppleanter: Helen Nielsen og Anni Andersen

Det nyeste, der sker I foreningen, i Ågalleriet og i værkstedet!  Du kan læse mere udførligt om begivenhederne i vores medlemsblad "Medlemsnyt" og under de forskellige punkter i menuen t.v

ALLE INDBETALINGER til kunstforeningen sker til foreningens konto: 6301 1591452.
HUSK at anføre medlemsnummer, navn og hvad det er, der betales.
(medlemsnummer først)

.
 

 


 NYT