FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
31. december 2020

Kære medlemmer
Desværre er nedlukningen af det indendørs foreningsliv forlænget til og med 17. januar 2021  –  det betyder, at Ågalleriet og værkstedet er lukket og ikke må benyttes indtil da.
Det betyder også, at åbningen af udstillingen torsdag 14. januar er udsat.
Når det er muligt, melder vi nye datoer ud.
 
De bedste nytårshilsner fra bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig for 2020:
Formand: Annette Aare
Kasserer: Bjarne Møldrup
Sekretær: Lita Rosing-Schow
Næstformand: Susanne Rønkilde
Best.medlem: Birgit Buch-Jepsen
Best.medlem: Kim Meyer Andersen
Best.medlem: Jenny Bonne
To suppleanter: Helen Nielsen og Anni Andersen

Det nyeste, der sker I foreningen, i Ågalleriet og i værkstedet!  Du kan læse mere udførligt om begivenhederne i vores medlemsblad "Medlemsnyt" og under de forskellige punkter i menuen t.v

ALLE INDBETALINGER til kunstforeningen sker til foreningens konto: 6301 1591452.
HUSK at anføre medlemsnummer, navn og hvad det er, der betales.
(medlemsnummer først)

.
 

 


 Referat fra generalforsamling 2019 Referat fra generalforsamling 2019
Medlemsnyt September 2020 Medlemsnyt September 2020
Månedsnyt oktober 2020 Månedsnyt oktober 2020
NYT