FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
16. september 2020

Kære medlemmer

Kulturcafe i Ågalleriet

Søndag 27. september  kl. 14

Et møde med musik og billedkunst
Frederiksværk Kunstforening inviterer til en  unik eftermiddag
med Jens Tofte ved flyglet og Ib Vestergaard på fløjte.
De vil ca. en time berige os med kendte klassiske værker.
Under koncerten vil billedkunstnerne Helen Nielsen og Ana Farid  sidde ved hver deres staffeli og male med inspiration fra musikken.
Når koncerten slutter vendes staffelierne, og vi skal se resultatet.
 Helen og Ana vil efterfølgende fortælle om samspillet mellem musikken og deres malerier.

Gratis entre  -  Tilmelding nødvendig:      post@annetteaare.dk    tlf. 60633195

Månedens udstilling:

Nyhedsbrev for september
Ny udstilling i Ågalleriet åbner lørdag 5. sep. kl. 14 med maleren Finn Richardt
Finn Richardt er uddannet på Det kgl. Danske  Kunstakademi 1979-85.
Han arbejder som maler og grafiker og er optaget af at skildre den naturgivne
verden, som vi mennesker er en del af, og især vores forhold til naturen – sanseligt
og psykologisk. Skildringen af vand som et grundvilkår spiller en central rolle i hans
værker.
På udstillingen i Frederiksværk Kunstforening kan man opleve en række stemnings-
mættede malerier, som skildrer vandets natur, bevægelse og dybde.
Vandet er en stadig kilde til forundring, med dets mange aspekter. Strømningernes
formationer, bølgernes bevægelser og krusninger og overfladens transparens. Altid
foranderligt og flygtigt. Værkernes formsprog er enkelt og alligevel komplekst. Farverne afdæmpede,
men motiverne er fulde af bevægelse. Mange af malerierne henter deres inspiration i egnen omkring
Frederiksværk, med fjorden og havet.
Se mere info under udstillinger.

Se mere om Finn Richardt  under udstillinger 2020
 
Ågalleriet har åbent tordag-søndag fra kl. 13-16. Der er gratis adgang.

Invitation til alle værkstedsbrugere
Værkstedsaften tirsdag 8. sep. kl. 17. Vi byder på lidt spiseligt. Her vil vi Informere om nye tiltag og brugen af
værkstedet. Sidder du derude og godt kunne tænke dig at gøre brug af vores værksted, så kom denne aften. Tilmelding
nødvendig  på  post@annetteaare.dk

Kulturcafe søndag 27. sep. kl. 14
Mere her om senere men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Bestyrelsen konstituerede sig for 2020:
Formand: Annette Aare
Kasserer: Bjarne Møldrup
Sekretær: Lita Rosing-Schow
Næstformand: Susanne Rønkilde
Best.medlem: Birgit Buch-Jepsen
Best.medlem: Kim Meyer Andersen
Best.medlem: Jenny Bonne
To suppleanter: Helen Nielsen og Anni Andersen

Det nyeste, der sker I foreningen, i Ågalleriet og i værkstedet!  Du kan læse mere udførligt om begivenhederne i vores medlemsblad "Medlemsnyt" og under de forskellige punkter i menuen t.v

ALLE INDBETALINGER
til kunstforeningen sker til foreningens konto: 6301 1591452.
HUSK at anføre medlemsnummer, navn og hvad det er, der betales.
(medlemsnummer først)

.
 

 


 Årsberetning 2019 Årsberetning 2019
Referat fra generalforsamling 2019 Referat fra generalforsamling 2019
Medlemsnyt September 2020 Medlemsnyt September 2020
NYT