FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
28. september 2021

Nyhedsbrev for oktober 2021

Kære medlemmer
Nu er vi ved at sige farvel til september, som har været en aktiv måned for kunstforeningen.

Vi havde en fantastisk åbning af Vibe Bredahl og Merete Pryds Helles udstilling. Sidstnævnte fortalte om arbejdet og inspirationen til bogen ”Kompost Kompakt Almanak” samt samarbejdet og venskabet med Vibe Bredahl. Det var en nærværende og stemningsfyldt dag.

Krudtværksfestivalen blev en travl dag for kunstforeningen med ca. 300 besøgende i Ågalleriet . Folk var begejstret for udstillingen, og et billede blev solgt. I værkstedet var der besøg af ca. 80 personer, der alle var interesserede, spørgende og overraskede over de mange muligheder. Der kom også efterfølgende nye medlemmer.

Desværre måtte vi aflyse det første kursus ”Art Journaling” med Helen Nielsen. Vi har også udsat Croquis. Så du kan endnu nå at være med. Dato kommer senere.


OKTOBER:

Vi glæder os nu til at åbne den nye udstilling med Finn Heiberg lørdag 2. okt. kl. 14.
Her vil Finn Heiberg fortælle om sin kunst, arbejdsmetoder og inspiration. Gå ikke glip af en god oplevelse.

Udstillingens  titel :            Zeppeliner uden gul

Zeppeliner uden gul kunne være en titel på et af mine malerier, som får titel efter det som er på billedet, men som tit bliver malet videre på.
Elementer bliver ændret, får en anden farve , form eller malet væk. Et landskab bliver til et bordmaleri, en tepotte bliver til en espressokande.
En gul form jeg ikke synes havde det helt rigtige samspil, bliver malet væk, så uden gul.

Alt sammen for at maleriet kan blive mere interessant.
Jeg viser malerier, tegninger og træsnit, store og små.
Jeg bygger udstillingen, så elementer fra et billede taler sammen med elementer fra et andet billede eller et bestemt format i en bestemt afstand taler med en tegning i et andet format, etc.
En slags fortællende forløb.

Søndag 24. okt. kl. 14 inviterer vi til Kulturcafe i Ågalleriet med Bettina Kragh & Anette Gøl

Mit liv med fløjten – Bettina Kragh fortæller om sine over 45 år med tværfløjten og musikken.
Hun vil give musikalske smagsprøver i sin fortælling om hændelser og oplevelser med fløjten som makker. Ved denne lejlighed samarbejder Bettina med harpenisten Anette Gøl.
Der vil være musikalske bidder af bl.a. Nielsen, Sigurbjörnsson, Bach, opera og folkemusik.
Gratis entre for kunstforeningens medlemmer - gæster 75,-kr.

På gensyn i Ågalleriet

Hilsen
Bestyrelsen  
Foreningen har eksisteret i mange år og vi håber med samlingsudstillingen, at nye relationer opstår blandt kunstnere og besøgende i mødet med kunsten.

Ågalleriet, Hans Futrups sti 3, 3310 Frederiksværk, ligger centralt i byen i det smukke Krudtværksområde ved åen.

Ud over interessante kunstudstillinger 8-10 gange om året er selve området et besøg og en gåtur værd.

Stor tak til Frederiksværk og Omegns Kunstforening, Ågalleriet for at stille lokaler og erfaring til rådighed for dette nye tiltag fra ”Kunst i Halsnæs”

Se dagspressen og www.kunstforening.dk

Vi ses i ÅGALLERIET

Vi håber I stadig vil støtte Frederiksværk Kunstforening med indbetaling af kontingent til foreningen for 2021.

220,-kr. enkelt medlem – 325,-kr. for par. Indbetales på konto i Handelsbanken 6301 1591452

Husk at skrive jeres medlemsnr. på indbetalingen

Husk også, at jeres medlemskab er med til at støtte kunst og kultur i Halsnæs.

Sensommerhilsner fra Bestyrelsen


Bestyrelsen konstituerede sig for 2020:
Formand: Annette Aare
Kasserer: Bjarne Møldrup
Sekretær: Lita Rosing-Schow
Næstformand: Susanne Rønkilde
Best.medlem: Birgit Buch-Jepsen
Best.medlem: Kim Meyer Andersen
Best.medlem: Jenny Bonne
To suppleanter: Helen Nielsen og Anni Andersen

Det nyeste, der sker I foreningen, i Ågalleriet og i værkstedet!  Du kan læse mere udførligt om begivenhederne i vores medlemsblad "Medlemsnyt" og under de forskellige punkter i menuen t.v

ALLE INDBETALINGER til kunstforeningen sker til foreningens konto: 6301 1591452.
HUSK at anføre medlemsnummer, navn og hvad det er, der betales.
(medlemsnummer først)

.
 

 


 Nyhedsbrev August 2021 Nyhedsbrev August 2021
Nyhedsbrev Oktober 2021 Nyhedsbrev Oktober 2021
NYT