FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Frederiksværk og Omegns Kunstforening

Baggrund
Frederiksværk og Omegns Kunstforening blev dannet i 1975. De første år havde foreningen til huse på det gamle DFJ-område. I 1982 flyttede Kunstforeningen ned på det gamle krudtværksområde, hvor også mange andre af byens foreninger holder til.

Formål
Foreningens formål er »at bidrage til kreativt virke i området« og »at varetage opgaver af fælles kunstnerisk interesse for medlemmerne«.

Kunstforeningen arrangerer 8-10 udstillinger om året, hvor både ældre og yngre kunstnere  og forskellige medier er repræsenterede.
Udover udstillingerne arrangeres der "Kulturcaféer", koncerter, workshops og udflugter.


Medlemskontingent
Kontingent betales én gang årligt umiddelbart efter generalforsamlingen i marts måned.

Det årlige kontingent andrager for tiden:

Parmedlemmer på samme adresse: 325 kr
Enkelt medlem: 220 kr
Unge under 25 år: 90 kr

ALLE INDBETALINGER
til kunstforeningen sker til foreningens konto: 6301 1591452.
HUSK at anføre navn, medlemsnummer og hvad det er, der betales.
FORENINGEN