FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS KUNSTFORENING
Kunstmaler Finn Heiberg